Petek, 26. maj 2023

 
8:00 - 8:30

Prijava udeležencev

8:30 - 8:40

Pozdravni nagovor
Tanja Marinko in Maja Čemažar, Onkološki inštitut Ljubljana

8:40 - 9:15 Artificial Intelligence in the Era of Precision Medicine: Role of Medical Imaging
Robert Jeraj, Univerza v Wisconsinu in Univerza v Ljubljani
 

Bazične in aplikativne raziskave - 1. del

Moderator: Maja Čemažar

9:15 - 9:30 Organoidi glioblastoma razkrivajo odpornost na standardno terapijo
Metka Novak, Nacionalni inštitut za biologijo
9:30 - 9:45 Fizikalni modeli imunoterapije in radioterapije
Damijan Valentinuzzi, Fakulteta za matematiko in fiziko
9:45 - 10:00 Transferability of Knowledge-based plan prediction models: toward benchmark and large-scale plan automation for breast radiotherapy
Claudio Fiorino, Medical Physics Dept, San Raffaele Scientific Institute, Milano
10:00 - 10:15 Infrastruktura NIX za uporabo metod strojnega učenja na medicinskih slikah
Andrej Studen, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Inštitut Jožef Stefan
10:15 - 10:30 Odmor
 

Bazične in aplikativne raziskave - 2. del

Moderator: Gregor Serša

10:30 - 10:40 Z naprednimi raziskovalnimi metodami do novih znanj
Monika Savarin, Labena
10:40 - 10:50 Razvoj in karakterizacija mišjega modela za študije HPV-pozitivnega raka glave in vratu
Živa Modic, Onkološki inštitut Ljubljana
10:50 - 11:00 Surgical wound fluids from patients treated with intraoperative radiotherapy changes the phenotype of normal and malignant fibroblasts
Oliwia Piwocka, Greater Poland Cancer Centre
11:00 - 11:10 Protitumorsko delovanje genskega elektroprenosa plazmidne DNA z zapisom za kemokina CCL5 ali CCL17 in obsevanja na mišjih modelih karcinoma
Tim Božič, Onkološki inštitut Ljubljana
11:10 - 11:25 Teranostični pristopi z alfa sevalci
Luka Ležaić, Univerzitetni klinični center Ljubljana
11:25 - 12:15 Odmor
 

Klinične raziskave - 1.del

Moderator: Tanja Marinko

12:15 - 12:30 Pilotna studija zdravljenja poobsevalne kserostomije z alogenskimi mezenhimskimi matičnimi celicami
Urban Švajger, Zavod RS za transfuzijsko medicino
12:30 - 12:45 Radiooznačeni ligandi CCK2R kot potencialni radiofarmaki v teranostiki bolnikov z medularnim rakom ščitnice – primer translacijske študije (študije predklinike)
Petra Kolenc, Univerzitetni klinični center Ljubljana
12:45 - 13:00 Radiooznačeni ligandi CCK2R kot potencialni radiofarmaki v teranostiki bolnikov z medularnim rakom ščitnice – primer translacijske študije (klinična študija)
Katja Zaletel, Univerzitetni klinični center Ljubljana
13:00 - 13:15 Novejši serumski markerji pri mezoteliomu
Danijela Štrbac, Onkološki inštitut Ljubljana
13:15 - 13:45 Odmor
 

Klinične raziskave - 2.del

Moderator: Jasna But Hadžić

13:45 - 14:00 Dinamika dolžine telomerov v levkocitih po zdravljenju z obsevanjem pri raku dojk
Tanja Marinko, Onkološki inštitut Ljubljana
14:00 - 14:15 Paliativno obsevanje zasevkov nedrobnoceličnega raka pljuč pred prvim zdravljenjem s kemoimunoterapijo - PRIMM
Jasna But Hadžić, Onkološki inštitut Ljubljana
14:15 - 14:30 Stereotaktično obsevanje kostnih zasevkov: rezultati zdravljenja na onkološkem inštitutu Ljubljana
Ivica Ratoša, Onkološki inštitut Ljubljana
14:30 - 14:45 Stereotaktično obsevanje kot nadomestilo brahiterapevtskega boosta pri pacientih z rakom prostate
Daša Grabec, Onkološki inštitut Ljubljana
14:45 - 15:00 Unraveling the role of STAT5 transcription factors in leukemia by murine stem cell transplantation
Leo Edlinger, Medicinska univerza Gradec
15:00 - 15:10 Zaključek srečanja