Novosti na področju radioterapije in radiobiologije

od raziskav do klinike

Datum in lokacija srečanja

Dne 03.06.2022, Onkološki inštitut Ljubljana

Najlepše se zahvaljujemo sponzorjem, ki so ta dogodek omogočili.